24.01.2019

"EVROPALI" OLMA HAYALLERİNİN İNŞAA ETTİĞİ SEMT VE ALTINCI DAİRE

Bu görkemli binanın Beyoğlu Belediyesi olduğunu biliriz de, hikayesini pek bilmeyiz. Tanzimat sonrasındaki batılılaşma arzu ve gayretleri Osmanlı İmparatorluğu için Fransa’nın örnek alınması sonucunu doğrurur. İşte bu saikle 1855 yılında İstanbul’un ilk yerel belediyesi Beyoğlu’nda kurulur. İlk belediye olmasına rağmen örnek alındığı Paris’in altıncı bölgesine istinaden “Altıncı Daire-i Belediye” ismi verilir.  Özellikle bu bölgede Elçiliklerin açılması ve yabancı nüfusun yaşaması nedeniyle oluşan yapılaşma bazı modern altyapı ve belediyecilik hizmetlerini zorunlu kılar. Malum “Evropalı” olacaktır İmparatorluk.

Bolge bu gelişmeler öncesinde kırsal alandır. Süt üreten mandralar yanında, mezarlıkların da bulunduğu bir bölgedir. Altıncı Daire ilk iş olarak Edouard Blacque beyin reisliği döneminde kendine bir bina inşa etmeye karar verir ve bu bina inşa edilir. Mükemmel Haliç manzarasına karşı inşaa edilen bina semte de adını verir ve bölge “Daire” olarak anılmaya başlanır. Belediye’nin idari yapısı Belediye Reisi (o zaman müdür denirdi) ile yedi kişilk heyetten olusur ve sadrazam tarafından atanırdı. Bu atamalarda dikkat edilen vasıfların başında atanacak heyet üyesinin en az 100 bin kuruş değerinde bir servete sahip olması ve semtte en az 10 yıl ikamet etmesi gelirdi. Sadrazam bu heyette yabancıların yer almasını hem politik sebeplerden, hem de projeler için fon olusturmak maksadıyla destekler. İstisnai isimler dışında (Server efendi gibi) yöneticilerin çoğu yabancı ve levantenlerden seçilir. Belediyenin yaptığı işlerin başında sokak temizliği, seyyar satıcılığın yasaklanması ve caddelerin genişletilmesi faliyetleri gelir. Sokaklar gaz lambaları ile aydınlatılırken, cadde ve sokak genişletmelerinde kentin önemli tarihi eserlerinden olan ve Galata kulesinin de bir parçası olduğu Ceneviz surları yıkılır. Binaları numaralandırmak ve sokaklara isim vermek için bir heyet oluşturulur. Sokaklara Perşembe Pazarı dışındaki tüm sokaklara Fransızca isimler verilir. Bu tam tamına 7 yıl sürer.

İşte Galata ve Beyoğlu dediğimiz semtin başından geçenlerin sadece bir kısmı bunlar. Herşey taklit ederek başlar ve o gün konulan hedefe ulaşma gayretleri hala sürer.
 

Oğuz Otay

Oğuz Otay

Geziyoruz; öğreniyoruz ve eğleniyoruz...

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code