SULTAN'IN HAZIRCEVAP ERMENİ DARPHANE EMİRİNİN GÖMÜLDÜĞÜ KİLİSE: MERYEM ANA KİLİSESİ

14.02.2019

Patrikhane Kilisesi olarak da bilinen Azize Meryem Ana Kilisesi Kumkapı’da bulunan ve Fatih Sultan Mehmet’in izni ile kurulan Ermeni Patrikhanesi’nin hemen karşısındadır. Kilisenin ilginç yanlarından biri ek bina olarak üç adet matbaanın olmasıdır.

İlk matbaa tarihten günlüğe, coğrafyadan din bilgilerine kadar geniş bir alanda eserler vermiş ve bu eserlerini Ermenice ve Türkçe kaleme almış olan Eremya Çelebi Kömürcüyan tarafından 1677 yılında kurulmuş. Kömürcüyan’ın İstanbul Tarihi kitabı önemli kaynak eserlerden biridir. Kilise ile birlikte ismi anılanlardan biri de II Mahmut’un Darphane Emini olan Kazaz Artin’dir. Artin Efendi bir pazar günü ayine katılmak üzere bu kiliseye gelir. İbadet sırasında kendisine sultanın çağırdığı haberi verilir. Davete icap etmek için ibadetin bitmesini bekler. Bu nedenle huzura geç kalır. II Mahmut nerede idin, neden geç kaldın diye sorunca “Kilise’de idim Sultan’ım ondan geçiktim” der. Bu cevaba sinirlenen II Mahmut da “Hay Kilisede kalasın” der. Son derece zeki ve hazırcevap olan Artin efendi de “Ferman Padişah’ımındır. Ferman buyurun ben de kilisede kalayım der ve kilisede defnedilme iznini Sultan’dan alır. Bu fermanla kilisede gömülü üç kişiden biri olur Artin efendi.

Oğuz Otay

Oğuz Otay

Geziyoruz; öğreniyoruz ve eğleniyoruz...

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code